Kontakt

Lek Pharmaceuticals d.d.,
Predstavništvo Sarajevo
Antuna Hangija bb – poslovni centar
71000 Sarajevo

BOSNIA/HERZEGOVINA

Telefon +387 33 563 271
Fax +387 33 226 988