Uslovi korištenja

1. Saglasnost

Pristup ovoj mrežnoj stranici i korištenje ovdje sadržanih materijala i podataka podliježu niže navedenim uslovima te važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svaki daljnji pristup i pretraživanje sadržaja smatrat će se bezuslovnim pristankom danim bez ograničenja na navedene uslove korištenja kojim se stavljaju izvan snage svi prijašnji sporazumi o korištenju ove mrežne stranice sklopljeni između korisnika i predstavništva Lek d.d. Predstavništvo u BiH

2. Medicinske informacije/bolesti

Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima koje Lek d.d. Predstavništvo u BiH objavljuje na ovim mrežnim stranicama služe isključivo kao opće informacije. Mnogi od navedenih lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su isključivo uz recept koji je izdao liječnik ili drugi kvalificirani zdravstveni radnik, a svi proizvodi nisu nužno dostupni u svim državama. Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima ne iznose se u svrhu davanja potpune medicinske informacije ili upute o korištenju pojedinih proizvoda. ZA SAVJET O SVAKOM KONKRETNOM ZDRAVSTVENOM PROBLEMU OBRATITE SE DIREKTNO SVOM LIJEČNIKU ILI NADLEŽNOM ZDRAVSTVENOM RADNIKU. LEK D.D. PREDSTAVNIŠTVO U BIH NE POSTAVLJA DIJAGNOZU NITI DAJE OSOBNE MEDICINSKE SAVJETE O BOLESTI I NAČINU LIJEČENJA. Za potpunu medicinsku informaciju o lijekovima koji se izdaju na recept (uključujući njihove terapijske blagodati i moguće nuspojave) obratite se liječniku koji brine o vašem zdravlju ili drugom kvalificiranom zdravstvenom radniku. Zdravstveni radnici mogu dobiti potpunu informaciju o lijeku iz sažetka opisa karakteristika lijeka i upute o lijeku, odnosno upute o korištenju medicinskog proizvoda. Međutim, sadržaj upute o lijeku može se razlikovati u pojedinim državama. Stoga preporučujemo da se pacijenti, liječnici i ostali zdravstveni radnici za specifične informacije i upute u vezi s proizvodima koji su registrirani u njihovoj zemlji obrate direktno lokalnim medicinskim ustanovama i tijelima koja izdaju odobrenje za stavljanje lijekova i medicinskih proizvoda u promet. Nadalje, važeći zakonski i podzakonski propisi u mnogim državama ograničavaju (ili potpuno zabranjuju) mogućnost da Lek d.d. Predstavništvo u BiH osigura informacije i/ili izravno odgovori na upite pacijenata o lijekovima koji se izdaju na liječnički recept. Međutim, Lek d.d. Predstavništvo u BiH će u skladu sa važećim lokalnim propisima osigurati tražene informacije i/ili izravno odgovoriti na upite kvalificiranih zdravstvenih radnika.

3. Korištenje informacija

Korisnici mogu slobodno pretraživati ove mrežne stranice, ali se na njima objavljeni sadržaji – uključujući tekst, slike, zvučne i video zapise („informacije“) – smiju pretraživati, preuzimati ili koristiti samo za nekomercijalne i lične potrebe. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija, distribucija, promjena, prenošenje ili upotreba u komercijalne svrhe dopušteni su samo uz izričito pismeno odobrenje tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz zadržavanje i isticanje obavijesti o autorskim pravima, odnosno upozorenja o drugim pravima intelektualnog vlasništva kojim raspolaže društvo Lek d.d. Predstavništvo u BiH ili trećih osoba. Bilo koji sadržaj na ovim stranicama zaštićen je – osim ako nije drugačije navedeno – autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva, pa je svako korištenje koje odstupa od ovih pravnih uvjeta korištenja dopušteno samo uz prethodno pismeno odobrenje društva Lek d.d. Predstavništvo u BiH Lek d.d. Predstavništvo u BiH ovime isključuje svaku zakonsku odgovornost za kršenje autorskih prava koje bi moglo proizaći iz pristupa i korištenja sadržaja nad kojima postoji autorsko pravo trećih osoba koje nisu povezane s tvrtkom Lek d.d. Predstavništvo u BiH Osim prethodno navedenog ograničenog prava korištenja, podrazumijeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stječu nikakva autorska ili druga prava korištenjem sadržaja zaštićenih autorskim pravima u vlasništvu tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH ili trećih osoba.

4. Žigovi (trademarks)/intelektualno vlasništvo

Svi nazivi proizvoda objavljeni na ovim stranicama, bez obzira jesu li tiskani velikim slovima i označeni žigom, zaštićeni su žigovi u vlasništvu tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH i/ili trećih osoba. Na ovim stranicama mogu biti objavljene i informacije o patentima, tehnološkim postupcima, proizvodima, procesima, zatim zaštićeni povjerljivi podaci te informacije o drugim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH ili trećih osoba. Podrazumijeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stječu prava korištenja žigova, patenata, poslovnih tajni, tehnoloških postupaka, podataka o proizvodima, procesima te ostalog intelektualnog vlasništva društva Lek d.d. Predstavništvo u BiH ili trećih osoba.

5. Ograničenje jamstva

Iako Lek d.d. Predstavništvo u BiH poduzima odgovarajuće mjere kako bi sve objavljene informacije bile tačne i ažurne, moguće su tehničke nepreciznosti i štamparske greške. Lek d.d. Predstavništvo u BiH pridržava pravo izmjene, ispravka/dopune objavljenih informacija o proizvodima i uslugama u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Lek d.d. Predstavništvo u BiH ne daje jamstvo za pravo prigovora na točnost informacija. Lek d.d. Predstavništvo u BiH ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za pogreške ili propuste u sadržaju ovih stranica. SVE INFORMACIJE SE UZIMAJU „TAKVE KAKVE JESU”. Lek d.d. Predstavništvo u BiH NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO ZA TOČNOST, POTPUNOST ILI KORISNOST OBJAVLJENIH INFORMACIJA. KORISNICI IZRIČITO PRIHVAĆAJU KORIŠTENJE OVIH STRANICA NA VLASTITU ODGOVORNOST. NI LEK D.D. PREDSTAVNIŠTVO U BIH, NI SANDOZ INTERNATIONAL GmbH, NI DRUGE ČLANICE SKUPINE NOVARTIS, NITI BILO KOJA TREĆA OSOBA KOJA SUDJELUJE U STVARANJU, IZRADI I UPRAVLJANJU OBJAVLJENIM SADRŽAJIMA NEĆE ODGOVARATI ZA IZRAVNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, NEIZRAVNU ILI KAZNENU ŠTETU KOJA BI MOGLA PROIZAĆI IZ PRISTUPA I KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH STRANICA, ODNOSNO ZBOG BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTA U SADRŽAJU. Neki pravni sustavi ne dopuštaju isključivanje od implicitnih jamstava, pa se prethodno navedena izuzeća od odgovornosti možda ne odnose na sve korisnike. Lek d.d. Predstavništvo u BiH ne jamči da ove stranice ne sadrže viruse i ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za štete u računalnim sustavima ili drugom vlasništvu korisnika nastale kao rezultat pristupa i korištenja ovih mrežnih stranica i pohranjenih sadržaja, odnosno kao rezultat preuzimanja sadržaja. Lek d.d. Predstavništvo u BiH pridržava pravo da u svako vrijeme, bez prethodne najave i bez ikakve odgovornosti ukine ove mrežne stranice.

6. Informacije korisnika mrežnih stranica

Osim informacija koje su definirane Uslovima zaštite ličnih podataka, za svaku korisničku poruku ili sadržaj zaprimljen elektroniskim putem ili na drugi način, uključujući podatke, upite, komentare, prijedloge ili slično smatrat će se da ne predstavljaju povjerljive niti zaštićene podatke te da pošiljatelj nema nad njima autorsko pravo. Svi zaprimljeni sadržaji korisnika postaju vlasništvo tvrtke Sandoz International GmbH i njegovih povezanih društava i mogu se koristiti u bilo koju svrhu, koja uključuje, ali nije ograničena na reproduciranje, preuzimanje, distribuiranje trećim osobama, objavljivanje, emitiranje ili postavljanje na mrežne stranice. Nadalje, Sandoz International GmbH pridržava pravo koristiti, bez ikakve naknade, sve ideje, koncepte, znanja vezana za procedure i sve tehnike sadržane u porukama korisnika u bilo koju svrhu, koja uključuje, ali nije ograničena na razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda uz pomoć informacija sadržanih u takvim porukama.

7. Globalni proizvodi

Ove mrežne stranice mogu sadržavati informacije i o globalnim proizvodima i uslugama koje nisu dostupne na svim lokacijama. Informacije o proizvodu ili usluzi objavljene na ovim stranicama ne daju jamstvo da će takav proizvod ili usluga biti nužno dostupni i na teritoriju države korisnika. Opisani proizvodi mogu biti podložni različitim zakonskim ograničenjima, ovisno o državi korisnika. Sukladno tome, informacije na pojedinim mrežnim stranicama mogu biti namijenjene samo određenim kategorijama stručnih korisnika ili korisnicima na teritoriju određene države. Nijedna informacija sadržana na ovim stranicama nije namijenjena u svrhu promocije ili reklame bilo kojeg proizvoda, niti kao preporuka za bilo koji proizvod koji nije odobren za uporabu u domicilnoj državi korisnika.

8. Odricanje od odgovornosti

Informacije i sadržaji koji se nalaze na ovim mrežnim stranicama ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili ulaganje u vrijednosnice, odnosno bilo koju drugu imovinu ili pravo. Naprotiv, stvarni rezultati mogu se materijalno razlikovati od prognoza, mišljenja ili očekivanja iznesenih na ovim stranicama, a informacije o dosadašnjim burzovnim kretanjima spomenutih vrijednosnih papira ne smiju se smatrati temeljem za donošenje projekcija i prognoza o njihovom budućem kretanju.

9. Poveznice na ove mrežne stranice

Lek d.d. Predstavništvo u BiH nije upoznat sa sadržajem na mrežnim stranicama trećih osoba koje sadrže poveznice na ove stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje, niti za sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica. Korisnici koji to žele, mogu se povezati samo s početnom stranicom tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH Korisnici se ne mogu povezati niti s jednom drugom stranicom bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH. Korištenje i navođenje ovdje pohranjenoga sadržaja ili dijela sadržaja na mrežnim stranicama trećih osoba dopušteno je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH

10. Poveznice na mrežne stranice trećih osoba

Zbog potreba korisnika ove mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba. Uvjeti korištenja sadržaja mrežnih stranica i politika zaštite osobnih podataka trećih osoba mogu se razlikovati od uvjeta korištenja osobnih podataka tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH Lek d.d. Predstavništvo u BiH ne preuzima bilo kakvu odgovornost za poveznice ne mrežne stranice trećih osoba, a osobito ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti njihova sadržaja, odnosno sukladnosti sa zakonom. Lek d.d. Predstavništvo u BiH ne odgovara za kršenja ili propuste u politici zaštite osobnih podataka trećih osoba.

11. Postavljanje korisničkih sadržaja na ovim mrežnim stranicama

Iako Lek d.d. Predstavništvo u BiH povremeno prati ili analizira posjete ovim stranicama, rasprave, razmjene, prijenos podataka, oglašavanje i slično, Lek d.d. Predstavništvo u BiH nema zakonsku obavezu praćenja posjeta, niti daje jamstvo ili pravo prigovora na njihov sadržaj i ne preuzima odgovornost za pogreške, klevete, uvredljive izjave, javne napade, propuste, lažne informacije, opscene, pornografske i vulgarne sadržaje, prijetnje, otkrivanje osobnih podataka ili netočnosti u korisničkim sadržajima na ovim mrežnim stranicama. Korisnicima je zabranjeno postavljanje i distribuiranje nezakonitih, prijetećih, klevetničkih, uvredljivih, opscenih, sablažnjivih, huškačkih, pornografskih ili vulgarnih materijala i sadržaja, odnosno materijala koji bi mogli potaknuti ponašanje koje povlači kaznenu i građansku odgovornost ili na neki drugi način krši zakon. Lek d.d. Predstavništvo u BiH će u potpunosti surađivati s nadležnim redarstvenim tijelima, a u slučaju sudskog naloga otkriti identitet korisnika koji je na mrežne stranice postavio takve sadržaje ili materijale.

12. Pravne posljedice

U slučaju kršenja uslova i odredbi navedenih u pravnim uvjetima korištenja sadržaja na mrežnim stranicama, Lek d.d. Predstavništvo u BiH zadržava pravo bez odlaganja poduzeti sve potrebne mjere protiv prekršitelja, prekršitelju uskratiti pristup uslugama tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH te u svako vrijeme, bez prethodne najave ukloniti sve informacije, podatke i sadržaje koje je postavio prekršitelj. Ako je iz kršenja Uslova navedenih u Uslovima korištenja sadržaja na mrežnim stranicama proizišla šteta za Lek d.d. Predstavništvo u BiH, Lek d.d. Predstavništvo u BiH ima pravo prema vlastitom nahođenju od prekršitelja zatražiti naknadu nastale štete.

13. Promjene

Lek d.d. Predstavništvo u BiH može u svako vrijeme i bez najave promijeniti ili ažurirati Uslove korištenja sadržaja na mrežnim stranicama. Budući da su promjene obvezujuće za korisnike, preporučujemo svim posjetiteljima da redovito prate sve promjene uslova i odredbi korištenja koje će biti objavljene na ovim stranicama.