Probiotici i imunološki sistem

Naša crijevna mikrobiota, odnosno ekosistem mikroorganizama koji žive u našem probavnom traktu igra više važnih uloga za ljudsko zdravlje.

Crijevnu mikrobiotu čini čitav niz mikroba, uključujući bakterije, gljivice, kvasnice i arheje1 i ima više korisnih funkcija, od pomoći u varenju hrane do potpomaganja imunološke funkcije.2

Procjenjuje se da je do 70-80% ljudskog imunološkog sistema smješteno u crijevima.3 To ne iznenađuje ako imamo u vidu da zbog gutanja, naš probavni sistem predstavlja glavnu ulaznu tačku za patogene mikroorganizme.3,4 Naša crijeva su svakodnevno opterećena vanjskim mikroorganizmima kao što su gljivice, bakterije, virusi, od kojih neki mogu biti opasni po zdravlje.3

U našim crijevima nalazi se sloj ćelija (epitel) koje tvore barijeru između tijela i bilo kojih štetnih mikroorganizama. Uloga ovog sloja je da omogući prolaz korisnih nutrijenata u krvotok, a da pri tom spriječi prodor štetnih organizama. Zapravo, epitelna barijera je uvijek "na oprezu", tražeći opasne patogene, pazeći pri tom da se ne blokiraju korisne hranjive tvari.4 Kada je imunološki sistem prereaktivan on može izazvati autoimune bolesti5 kao što je upalna bolest crijeva.

 

Korisne bakterije mogu pomoći imunološkoj funkciji

Probiotici - korisne bakterije koje unosimo u tijelo - mogu poboljšati funkciju epitelne barijere te pozitivno utjecati na sluznicu i na imunološki odgovor.6 Osim toga, probiotske bakterije mogu zaštititi naše zdravlje tako što će pobijediti patogene organizme u borbi za ključne nutrijente,7 odnosno putem proizvodnje supstanci koje su toksične za štetne bakterije, čime mogu spriječiti njihovo daljnje širenje.

Jedno kliničko ispitivanje, u kojem su se ispitivale respiratorne infekcije, pokazalo je da je kod studenata koji su dobili probiotike bolest trajala kraće. Osim toga, težina infekcija bila je 34 % manja u poređenju s onima koji su uzimali placebo.8

 

Mala djeca i imunološki sistem

Probiotici, a naročito bifidobakterije, igraju ključnu ulogu kod male djece i pomažu u razvoju i sazrijevanju imunološkog sistema.9 Alergije su rezultat pretjerane reakcije imunološkog sistema na podražaj koji nije štetan. Trenutno oko 20% svjetskog stanovništva pati od nekog oblika alergijskog poremećaja. Čini se da incidencija ovih poremećaja raste. U SAD su stope dječije astme porasle za 50% u periodu od 1980. do 2000. godine.10 Teorija je da poremećaj crijevne mikrobiote u ranom djetinjstvu može dovesti do veće incidencije alergijskih oboljenja kod djece.11 Smatra se da djeca u industrijaliziranim zemljama imaju manje laktobacila i bifidobakterija u crijevima u poređenju sa djecom iz manje razvijenih zemalja gdje se bilježi niža incidencija alergijskih poremećaja.10 Uslijed toga, ukazano je da probiotska nadopuna u ranoj fazi života može pomoći u prevenciji nekih od ovih stanja.12

 


1. Ursell L, et al. Nutr Rev. 2012;70(1):S38-S44
2. Ciorba MA. Clin Gastroent Hepatol. 2012;10:960-968
3. Vighi G, et al. Clin and Exper Immunol. 2008;53(1):3-6
4. Tanoue T, Umesaki Y and Honda K. Gut Microbes. 2010:1:4;224-233
5. Harvard Health. ‘A Promising New Approach to Autoimmune Diseases.’ Available at: http://hms.harvard.edu/news/promising-new-approach-autoimmune-diseases-6-2-11. Accessed July 2016
6. Thomas C & Versalovic J. Gut Microbes. 2010;1(3);148-163
7. Travers M, et al. J Parasitology Res. 2011, Art.ID 610769. doi:10.1155/2011/610769
8. Smith TJ, et ali Br.J.Nutr. 2013;109:1999-2007.
9. Houghteling PD & Walker WA. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(3):294-307
10. Michail S. All, Asth & Clin Immunol. 2009;5:5.DOI: 10.1186/1710-1492-5-5
11. Azad M, et al. BMJ. 2013;347:f6471
12. Enomoto T, et al. Allergology Int. 2014;63:575-585