Zaštita ličnih podataka

Ovim se Uslovima uređuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja ličnih podataka korisnika mrežnih stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na ove stranice i isključuje prikupljanje ličnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. KORISTEĆI OVE MREŽNE STRANICE PRISTAJETE NA PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA U SKLADU SA NAVEDENIM USLOVIMA. KORISNICI SU NADALJE SAGLASNI S ČINJENICOM DA LEK D.D. PREDSTAVNIŠTVO U BIH MOŽE POVREMENO PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU, BEZ PRETHODNE NAJAVE IZMIJENITI, PREINAČITI, DOPUNITI, UKLONITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN AŽURIRATI OVE USLOVE ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom ličnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uslovima pod kojima ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Naše je Uslove zaštite ličnih podataka jednostavno pronaći jer se nalaze na početnoj stranici, a povezana je sa svim mjestima unutar mrežnih stranica gdje se prikupljaju lični podaci korisnika. Gdje god je potrebno, na mjestima prikupljanja podataka nalaze se dodatna objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja ličnih podataka. Ovim Uslovima i dodatnim objašnjenjima uređuje se način korištenja ličnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kad pristupaju ovim stranicama.

1. Izjava o zaštiti ličnih podataka

Za potrebe ovih Uslova pod pojmom „lični podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, datum rođenja, e-adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. – na temelju koje se korisnik može identificirati. Lek d.d. Predstavništvo u BiH u pravilu ne obrađuje lične podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, Lek d.d. Predstavništvo u BiH pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju lični podaci korisnika.

2. Prikupljanje i upotreba ličnih podataka

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija, pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama treba se prijaviti/registrirati. Prilikom prijave treba popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji) te odabrati korisničko ime i lozinku. Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti lične podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a Lek d.d. Predstavništvo u BiH neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev. Lični se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obavještava u trenutku prikupljanja podataka. Primjer, Lek d.d. Predstavništvo u BiH može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja računa za naručene proizvode i usluge, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati te u svrhu komunikacije s korisnicima. Lični se podaci čuvaju u skladu sa važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje ličnih podataka.

3. Tajnost ličnih podataka

Izričito izjavljujemo da Lek d.d. Predstavništvo u BiH neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim Uslovima, ustupiti korisnikove lične podatke trećim osobama. Lek d.d. Predstavništvo u BiH može ustupiti lične podatke korisnika povezanim društvima Sandoza i Novartisa u cijelom svijetu, ali samo u skladu s ovim Uslovima, a primatelji se obvezuju postupati s ličnim podacima u skladu sa ovim Uslovima. Lični podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za Lek d.d. Predstavništvo u BiH ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima skupine Sandoz, na daljnju obradu čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti lične podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati lične podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani Uslovi. U slučaju ustupanja ličnih podataka korisnika trećim osobama, Lek d.d. Predstavništvo u BiH poduzet će sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani. Prikupljeni lični podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i ličnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni slijednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obavezni postupati s ličnim podacima u skladu sa ovim Uslovima; 2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnoga postupka ili kaznene istrage.

4. Pravo pristupa

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i tačni. U nekim državama korisnici imaju zakonsko pravo zahtijevati da se njegovi lični podaci isprave ili izbrišu iz baza podataka. Korisnik također ima pravo zatražiti da se obustavi isporuka svih obavijesti i poruka na njegovu adresu. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje ličnih podataka.

5. Sigurnost i povjerljivost

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti ličnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke (npr. firewall), a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tokom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja. Iako ne možemo jamčiti da neće biti gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja ličnih podataka, poduzimamo sve moguće sigurnosne mjere kako bismo lične podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

6. Prijenos ličnih podataka u druge države

Lek d.d. Predstavništvo u BiH je član skupine Sandoz koja ima računalne baze podataka u različitim državama. Lek d.d. Predstavništvo u BiH može prenositi lične podatke korisnika u računalne baze skupine Sandoz izvan korisnikove domicilne države. Čak i u slučaju kada država u koju se prenose lični podaci ne propisuje određene načine zaštite ličnih podataka, Lek d.d. Predstavništvo u BiH poduzet će sve potrebne mjere da valjano zaštiti podatke koji se prenose u računalne baze skupine Sandoz u drugim državama.

7. Anonimni podaci i upotreba kolačića (cookies )

Lek d.d. Predstavništvo u BiH može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice Lek d.d. Predstavništvo u BiH koriste kolačiće (cookies ) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj e-adresi i nazivu domene (npr. „bigmail.com“ s e-adrese john@bigmail.com) te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. Lek d.d. Predstavništvo u BiH može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u kojem slučaju treće osobe preuzimaju obaveze opisane u članku 3. Lek d.d. Predstavništvo u BiH može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i 1x1 GIF slike) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase/reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH. Te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledavanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da Lek d.d. Predstavništvo u BiH NEĆE koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja ličnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, e-adrese ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o mrežnim oznakama i kolačićima koji se koriste za mrežno oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog mrežnog oglašavanja posjetite mrežnu stranicu Network Advertising Initiative.

8. Lični podaci djece

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lijekovima za primjenu kod djece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti lične podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavijestiti o vrsti ličnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva saglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje ličnih podataka njihove djece trećim osobama. Lek d.d. Predstavništvo u BiH strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

9. Poveznice na druge mrežne stranice

Ovi Uslovi o zaštiti ličnih podataka korisnika odnosi se samo na mrežne stranice tvrtke Lek d.d. Predstavništvo u BiH i isključuje mrežne stranice trećih osoba. Zbog potreba i u interesu korisnika ove mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba. Činimo sve što je u našoj moći kako bi sadržaj stranica na koje vas upućujemo bio što kvalitetniji. Međutim, zbog same prirode globalne mreže, Lek d.d. Predstavništvo u BiH ne može dati nikakva jamstva u pogledu zaštite ličnih podataka na stranicama na koje vas upućuje, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ovi Uslovi zaštite ličnih podataka ne odnose se ni na koju povezanu mrežnu stranicu koja nije u vlasništvu Sandoza.

10. Obratite nam se

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s ovim Uslovima zaštite ličnih podataka ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje, obratite se lokalnom voditelju za zaštitu ličnih podataka Lek d.d. Predstavnišvo u BiH. Adresu i broj telefona možete pronaći u kontaktima.