Probiotici u trudnoći

Odgovarajuća prehrana je ključna za zdravlje i blagostanje tokom trudnoće.

Trudnice često više paze na prehranu1 i izbacuju potencijalno štetne tvari kao što su duhan i alkohol, te nastoje da se zdravije hrane.

Uravnotežena prehrana često zadovoljava povećane nutritivne potrebe u trudnoći.1 Međutim, sve je više istraživanja koja ukazuju na to da probiotska nadopuna može povoljno djelovati na zdravlje trudnica i njihove djece.2 Probiotike definiramo kao žive mikroorganizme koji, kada se primjenjuju u odgovarajućim količinama, povoljno djeluju na zdravlje domaćina.3

U probavnom traktu žive bilioni mikrobnih organizama.4 Ovaj ekosistem uglavnom čine bakterije, ali i drugi organizmi poput virusa, gljivica i arheja.4 Mikrobiota ima mnogobrojne funkcije. Pomaže u varenju hrane i proizvodnji nutrijenata, kao i u oblikovanju imunološkog sistema.5 Probiotski dodaci obično sadrže korisne bakterije kao što su lactobacillus ili bifidobacteria i pomažu u vraćanju i održavanju ravnoteže crijevne mikrobiote.6

 

Alergijske bolesti su sve češće

Prevalenca alergijskih bolesti kao što je ekcem, alergijski rinitis i astma bilježi porast u proteklim desetljećima.7 Jedna teorija je da narušena crijevna mikrobiota u ranom djetinjstvu može doprinijeti razvoju ovih poremećaja.8 Razlog za to je da bakterije u mikrobioti pomažu u stimulaciji razvoja imunološkog sistema kod novorođenčadi.8

Drugo moguće objašnjenje za prevalenciju imunoloških bolesti je „hipoteza higijene“. Ova teorija tvrdi da neizloženost patogenima u ranom djetinjstvu sprečava pravilno sazrijevanje imunološkog sistema djece.7 Ovaj problem je naročito izražen u zapadnim zemljama gdje su uslovi života sve više higijenski i sterilni.

Teško je prihvatiti da bi vaš dom mogao biti previše čist, ali to je zapravo vrlo moguće! Ipak, nemojte žuriti sa bacanjem sredstava za čišćenje. Uzimanje probiotika u trudnoći i tokom dojenja može pomoći, jer korisne bakterije mogu preći sa majke na dojenče kroz direktni kontakt sa mikrobiotom majke na porođaju, te kroz majčino mlijeko tokom perioda laktacije.2

Nedavno kliničko ispitivanje obuhvatilo je 130 majki koje su dva puta dnevno uzimale dodatak sa bifidobakterijama u vrećici tokom mjesec dana prije porođaja. Nakon porođaja, bebe su primale jednu vrećicu probiotika tokom šest mjeseci. Rezultati su pokazali da je ova nadopuna značajno smanjila rizik od nastanka alergijskih bolesti kod dojenčadi.7

 

Zaštita vašeg zdravlja u trudnoći

Probiotici mogu također biti korisni za zdravlje budućih majki. Infekcije kod majke mogu povećati rizik od preuranjenog porođaja za 30 do 50%.2 Navodi se da probiotici mogu pomoći u smanjenju rizika od infekcije, zahvaljujući njihovoj sposobnosti da odbiju i potisnu patogene i smanje upalu.2

Još jedno područje gdje probiotici mogu pomoći je gestacijski dijabetes melitus (GDM). To stanje definira se kao bilo kakva vrsta nepodnošenja glukoze koja nastaje sa početkom trudnoće.9 Približno 7% trudnoća popraćeno je komplikacijom GDM-a. Ovo stanje može dovesti do povećane učestalosti hipertenzivnih poremećaja i neophodnosti porođaja carskim rezom.9 Žene sa GDM također mogu biti pod povećanim rizikom od razvoja dijabetesa nakon trudnoće, a njihova djeca mogu biti pod većim rizikom od razvoja pretilosti u kasnijoj fazi života.9 Kliničko ispitivanje koje je obuhvatilo 256 žena pokazalo je da probiotska intervencija smanjuje rizik od nastanka GDM-a.10

 


1. Rutten N, et al. Eur J Pediatr. 2016;175:229-235
2. Sanz Y. Am J Clin Nutr. 2011;94(Suppl. 6):2000S-2005S
3. Conlon M & Bird A. Nutr. 2015;7: 17-44
4. Ursell L, et al. Nutr Rev. 2012;70(Suppl.1):S38–S44
5. Ciorba MA. Clin Gastro Hep. 2012;10(9):960–968.
6. Mitsuoka T. Asia Pacific J Clin Nutr. 1996;5:2-9
7. Enomoto T, et al. Allergology Int. 2014;63:575-585
8. Azad M, et al. BMJ. 2013;347: f6471
9. American Diabetes Association. ‘Gestational Diabetes Mellitus’. Available at: http://care.diabetesjournals.org/content/26/suppl_1/s103. Accessed July 2016
10. Barrett H, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014:Issue 2. Art. No.:CD009951. DOI:10.1002/14651858